Hjertelig velkommen i Nordsø Museet Husum

Nordsø Museet i Husum er et af de traditionsrigeste museer langs Slesvig-Holstens Vestkyst. Museets historie går tilbage til stiftelsen Ludwig Nissen (1855-1924) som udvandrede fra Husum til New York, for at nyde velstand og indflydelse som diamanthandler. Nissen etablerede en stiftelse, og på dette grundlag kunne museet åbne i 1937. Siden den tid anskueliggører museet for indenlandske og besøgende den kulturelle udvikling og traditionerne langs Nordsøkysten. Dette emneområde bliver siden hen flankeret af talrige kunst- og kulturhistoriske særudstillinger.

I året 2006 kunne museet gennemgå en omfattende restaurering. Der blev især lagt vægt på en børne- og familievenlig omstrukturering af udstillingerne. Det kan man for eksempel opleve på vandlegepladsen i den beskyttede del af haven bag museet.

Ombygningen var ikke kun båret af det store engagement af Nissen-Stiftelsen, men også finansiel understøttelse af delstaten Slesvig-Holsten og den Europæiske Union. Desuden blev projektet understøttet af talrige sponsorer, såsom NOSPA-Kulturstiftung, Landesamt für Denkmalpflege, Gesellschaft für die Erhaltung des Husumer Stadtbildes og Umweltlotteriet Bingo. I marts 2007 kunne museet genåbne for gæster fra nœr og fjern.

Igennem tiderne har adskillige særudstillinger ledsaget og uddybet museets tilbud. Cirka fire til fem udstillinger om året bliver vist i galleriet S-Kunstforum.

Vores gæster kan opleve museet på forskellig måde. For dem der ikke vil se museet på egen hånd, tilbyder museet omvisninger til permanente- og særudstillinger. I den sammenhæng er det også hyggeligt at besøge Café Brütt.

For os er et tæt sammenarbejde med skoler meget vigtigt. Museet har et eget museumspædagogisk værksted ligesom et vandlaboratorium, for at gøre de forskellige emner levende for skoleklasser. Vi engagerer os også i uddannelser og videreuddannelser for lærere.

Særarrangementer, såsom forelæsninger, foredrag eller diafremvisninger supplerer yderligere vores storslåede udstillingstilbud.